Какие молитвы читают на день рождения умершего

Самое детальное описание: какие молитвы читают на день рождения умершего специально для посетителей нашего ресурса.

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с роди́вшим и воспита́вшим мя́ роди́телем мои́м (и́мя), ду́шу же его́, я́ко отше́дшую к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъя́т бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от него́ ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пшаго незабве́ннаго для мене́ раба́ Твоего́ роди́теля моего́ (и́мя), но отпусти́ ему́ вся́ согреше́ния его́ во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная и́м в житии́ его́ зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй его́ и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усо́пшем роди́теле мое́м в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши его́ в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о ра́бе Твое́м (и́мя) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й ему́ воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научи́вшему мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение его́ о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́м о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́м испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й ему́ Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостьми в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с роди́вшей и воспита́вшей мя́ ма́терию мое́ю (и́мя), ду́шу же ея́, я́ко отше́дшую к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъята бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от нея́ ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пшую незабвенную для мене́ рабу́ Твою́, ма́терь мою́ (и́мя), но отпусти́ е́й вся́ согреше́ния ея́ во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная е́ю в житии́ ея́ зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй ю́ и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усопшей ма́тери моея́ в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши ю́ в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о ра́бе Твое́й Твое́й (и́мя) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й е́й воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научившей мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение ея́ о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя е́ю о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, е́ю испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й е́й Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостями в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с родившими и воспитавшими мя́ роди́телями мои́ми (имена́ и́х), души́ же и́х, я́ко отшедшие к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъяты бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от ни́х ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пших незабвенных для мене́ ра́б Твои́х, роди́телей мои́х (имена́), но отпусти́ и́м вся́ согреше́ния и́х во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная и́ми в житии́ и́х зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй и́х и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усо́пших роди́телях мои́х в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши и́х в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о раба́х Твои́х (имена́) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й и́м воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научившим мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение и́х о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́ми о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́ми испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й и́м Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостями в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бо́же, прие́мый же́ртву Авраа́млю и призре́в на всесожже́ние, явле́й А́нну проро́чицу Самуи́ла роди́ти, приими́ до́брая роди́теля, отца́ и ма́терь, помяни́, Го́споди, дре́внее ма́тере моея́: помяни́, Го́споди, вскормле́ние, помяни́, Го́споди, сле́зы, помяни́, Го́споди, воздыха́ние, помяни́, Го́споди, я́ко не восхоте́ста разлучи́тися от мене́, и се разлучи́стася от мене́ в ве́це сем. Но за дое́ние и вскормле́ние, и за сле́зы и воздыха́ние, и за разлуче́ние, е́же от мене́, ра́дости ве́чныя сподо́би я. Не сведи́ их, Го́споди, от ско́рби в ско́рбь, от печа́ли в печа́ль, от се́тования в се́тование. Но за же́ртву рожде́ния и принесе́ния к Тебе́, Го́споди, мене́, недосто́йнаго раба́ Твоего́ (имярек) Ца́рствия Небе́снаго сподо́би я. Я́ко благослови́ся и просла́вися пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Когда тело усопшего омыто и одето, сразу же начинают читать канон, называемый «Последование по исходе души от тела». Это последование положено читать священнику, для чего он призывается в дом умершего.
Если таковой возможности нет, то последование могут прочитать ближайшие родственники и знакомые. Выше приведена ссылка на канон в версии для чтения мирянином. Если человек умер вне дома и тела его в квартире нет, то в час сообщения о смерти все равно нужно прочитать этот канон и далее читать Псалтирь.
Если смерть наступила в Пасхальную седмицу (8 дней от Пасхи до вторника Фоминой недели – Радоницы), то помимо «Последования по исходе души от тела» читается Пасхальный канон.

В Православной Церкви существует благочестивый обычай непрерывного чтения Псалтири над телом покойного вплоть до его погребения. Псалтирь нужно читать сразу по кончине, если даже тело усопшего находится вне дома. Псалтирь читается и в дальнейшем в молитвенную память о почившем, в дни поминовения, а особо усиленно в первые сорок дней по кончине. Мнение, что смерть в Страстную седмицу усугубляет грехи усопшего, а в Пасху или Светлую седмицу облегчает – неверно.
Не без причины и не без цели Церковь с древнейших времен положила читать над гробом умершего книгу псалмов, а не другую книгу Священного Писания. Именно Псалтирь воспроизводит все многообразие движения нашей души, так живо сочувствует и нашей радости, и нашей скорби, так много проливает утешения и ободрения в наше сердце. Чтение Псалтири – молитва Господу об усопшем – утешает скорбящих и помогает душе новопреставленного в ее загробных странствиях.
Псалтирь разделена на 20 больших частей – кафизм (от греческого слова «кафизо» – «сижу», что означает возможность сидеть при чтении Псалтири). Каждая кафизма делится на группы псалмов, отделяемых словом «Слава». Псалтирь – составная часть Библии, однако, обрести Псалтирь можно и в отдельном издании, и в некоторых молитвословах.

Если Псалтирь читает мирянин, то чтение начинается с прошения «Молитвами святых отец наших…», затем предначинательные молитвы: «Царю Небесный», «Трисвятое», «Пресвятая Троице», «Отче наш» и далее по порядку. Каждая кафизма начинается молитвословием: «Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу», «Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу», «Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему».
Затем читаются псалмы до слова «Слава», что означает «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». На каждой «Славе» читается молитва «Помяни, Господи Боже наш…», находящаяся в конце «Последования по исходе души от тела» с упоминанием имени усопшего. Затем продолжается чтение псалмов до следующей «Славы». По окончании кафизмы читают «Трисвятое», «Пресвятая Троице», «Отче наш», тропари и молитву, положенную после каждой кафизмы. Возбраняется при чтении Псалтири добавлять молитвы неизвестного происхождения и вообще любые молитвы, не находящиеся в Богослужебных книгах.

Во время Пасхальной недели (8 дней от Пасхи до вторника Фоминой недели – Радоницы) в церкви чтение Псалтири заменяется чтением Пасхального канона. Дома над усопшим чтение Псалтири также можно заменить чтением Пасхального канона. Но если такой возможности нет, то можно читать и Псалтирь, т.к. Псалтирь употребляется с первых времен христианства не только в одних скорбных случаях, но и в радостных, а Апостольские постановления указывают читать Псалтирь в 3-й день по кончине ради Того, Кто в 3-й день воскрес из мертвых. Отсюда следует заключить, что нет надобности отлагать чтение Псалтири над усопшим и в святые дни Пасхи. Для выражения же большей торжественности праздника, можно делать некоторые прибавления пасхальных песней, по прочтении каждой кафизмы и даже «Славы». Если к гробу умершего приглашен священник, то он совершает заупокойное богослужение – литию или панихиду. В первый же день нужно позаботиться о церковном поминовении усопшего. Желательно сразу же, в день смерти, заказать сорокоуст в тех храмах, где богослужение совершается ежедневно.

Если рядом несколько храмов, то хорошо в них подать записки с именем усопшего на Божественную литургию или на панихиду. Делать это можно и даже нужно еще до отпевания и погребения. Усопшие, со дня кончины которых не прошло 40 дней, называются новопреставленными.

Пока гроб с покойным находится дома, прощаться с усопшим приходят родственники, друзья, знакомые. И, в большинстве случаев, подойдя к гробу, не находят нужных слов для прощания. Самое уместное в этом случае, осенив себя крестным знамением, прочитать следующие краткие молитвы:
«Со святыми упокой, Христе, душу усопшего раба Твоего новопреставленного(имя), идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная», или: «Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего новопреставленного (имя), и прости ему вся согрешения его вольная и невольная, и даруй ему Царствие Небесное».
При смерти женщины в молитвах соответственно читается «душу рабы Твоей новопреставленной (имя)».

Необходимо попросить прощения у почившего и простить ему все обиды.

Напишите текст молитв, которые следует читать за новопреставленного на 9 дней, или дайте ссылку.

Какие Псалмы читают за упокой на 9 день?

По учению святых отцов важна не форма молитвы, а время, которое мы потратили на проявление любви к нашим ближним — вы можете выделить меру так чтобы ощутимо помолиться, или до усталости — читать псалтырь — не принципиально с какой кафизмы вы начнете, важно время, также вы можете взять четки, если они у вас есть, и скажем выделить 40 мин или час или разбить на два приема условно утром и вечером по 30-40 минут и читать по четкам молитву: «упокой душу усопшего раба(рабы) твоего(твоея) (имярек), имя говорить можно, а можно и не говорить: Бог итак знает о ком идет речь. Или прочитать Акафист о единоумершем, в интернете его легко сможете найти, или прочитать канон о недавно умершем человеке: http://foma.ru/molitva-posledovanie-o-nedavno-umershem-cheloveke.html.

Помните: Важна не форма, а время потраченное на молитву.

Во всех делах твоих помни о конце твоём ( Сир. 7:39 ).
Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы ( Лк. 20:38 ).

Поминове́ние усо́пших — богоугодное действие, ходатайственного характера, направленное на улучшение участи усопших.

Для христианина смерти, как исчезновения, или прекращения существования, нет. Смерть – это завершение земного пути, прекращение страданий, своеобразный рубеж, за которым наступает то, к чему он всю жизнь шел и стремился. Кто познал истину и умер в вере, тот победил смерть, вместе с Воскресшим Христом. Церковь не разделяет своих членов на живых и мертвых, у Христа все живы.

По учению Святой Православной Церкви все верующие в Господа Иисуса Христа не умирают, но живут вечно. «Всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет во век» ( Ин. 11:26 ). Поэтому умирающие православные христиане не перестают быть членами Святой Церкви, сохраняя молитвенное общение со всеми остальными ее чадами.

Плодом жизни любого человека является только одно – любовь, которую он смог проявить в своей жизни. После временного разлучения души и тела до Страшного Суда, усопший уже не может творить дела любви, но его любовь может умножаться через его близких в его память.
Близкие могут духовно возрождаться, желая помочь усопшему, поминать его на Литургии, молиться о нём, творить дела милосердия в его память.

«Всякий желающий проявить свою любовь к умершим и подать им реальную помощь может наилучшим образом сделать это молитвой о них и, в особенности, подачей записки для поминовения на Божественной литургии. Ничего лучшего и большего сделать для них мы не можем. Это им всегда необходимо…» (архиеп. Иоанн (Максимович)).

Кроме молитвы за усопших ещё одним действием поминовения их является милостыня. Под милостынею понимается не только подаяние нищим в память усопшего, но всякое благодеяние по отношению к нуждающимся.

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Роскошное погребение, не есть любовь к умершему, но тщеславие. Если хочешь соболезновать об умершем, покажу тебе иной способ погребения и научу тебя полагать ризы, убранство, достойное его и его прославляющее: это милостыня».

Любовь к умершим родственникам возлагает на нас, ныне здравствующих, святую обязанность – молиться о спасении их душ. По словам священника Николая Успенского, «…молясь об усопших родственниках, мы доставляем им единственное благо, которого жаждут их души, – помилование от Господа».

Для молитв за умерших назначен и особый день в седмице – суббота, в которую полагается заупокойная служба (кроме праздников, если случатся в этот день).

Помимо частных поминовений усопших, Святая Церковь установила общие поминовения. Дни особого общего поминовения усопших называются родительскими субботами. В эти дни поминаются все от века умершие христиане. Почему именно в субботы, а не в другие дни, полагается моление об упокоении душ? Потому что день субботы, как день покоя, по своему значению есть наиболее примечательный для моления – упокоить умерших со святыми. А родительскими они называются потому, что каждый человек поминает, прежде всего, самых близких людей – своих родителей. Это:

– Мясопустная вселенская родительская суббота за неделю перед Великим Постом;
– Троицкая вселенская родительская суббота перед днем Святой Троицы;
– Родительские субботы 2-й, 3-й и 4-й недели Великого Поста;
– Димитриевская родительская суббота (за неделю перед праздником памяти великомученика Димитрия Солунского – Небесного Покровителя благоверного великого князя Дмитрия Донского); Радоница (во вторник второй недели после Пасхи),
– 9 мая – день поминовения всех погибших и трагически умерших в период Великой Отечественной войны.

Накануне родительских дней вечером в храмах совершаются парастасы – заупокойные всенощные бдения, а после литургии бывают вселенские панихиды.

Из глубокой древности идет обычай совершать о каждом усопшем поминовение в третий, девятый и сороковой дни по его кончине, а также совершать сорокоусты. Сорокоуст – это непрерывное поминовение в течение 40 дней по кончине.

Также поминовению усопшего посвящается годовой день смерти, день рождения и именин в том смысле, что умерший жив и бессмертен по духу и некогда совершенно обновится, когда Господь воздвигнет тело его.

Помимо участия в заупокойных богослужениях, Святая Церковь заповедует своим чадам поминать усопших и на домашней молитве. Здесь каждому молящемуся предоставляется некоторая свобода для проявления личного усердия. В дополнение к вечерним и утренним молитвам иноки и миряне прочитывают помянник, совершая поименное поминовение живых и мертвых. Кроме того, существует древний обычай читать Псалтирь по усопшим. На домашней молитве по благословению духовника может быть совершено поминовение и тех, кого нельзя поминать на церковном богослужении – своих родных и близких, скончавшихся вне ограды Православной Церкви – некрещеных, еретиков и т.д. Оптинские старцы разрешали на домашней молитве поминать даже самоубийц.

Общение между земной и Небесной Церковью несомненно существует. Оно основано на христианской любви и выражается в молитвенной помощи друг другу. Спаситель говорит: «Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы» ( Лук.20:38 ). Апостол Павел пишет: «Любовь никогда не перестаёт» ( 1Кор.13:8 ).

Вопрос о том, как именно отражаются на усопших молитвы за них со стороны членов земной Церкви, не имеет в Православном Догматическом Богословии детального, вплоть до подробностей, раскрытия. О чём можно говорить с уверенностью, богоугодные молитвы за почивших ближних не остаются бесплодными; благодаря молитвенному повиновению почившие могут получать утешение и отраду. Мы не можем точно сказать, что усопшие именно слышат наши молитвы, но можем утверждать, что они чувствуют их.

О каких-то деталях из жизни усопших и о том, как на них сказываются обращенные к Богу молитвы, можно узнать из содержания частных откровений, преподававшихся в разное время тем или иным святым.

Так, из откровения преподобному Григорию, ученику святого Василия Нового, известно, что душа блаженной Феодоры (после её физической смерти), проходя через мытарства, ощущала на себе следствие молитв духовника, отца Василия. При этом она понимала, кто за неё молится. Его молитвы способствовали ей в прохождении мытарств.

Довольно внимательно к этому вопросу относился святитель Григорий Двоеслов. В одном из наиболее известных произведений этого автора, «Диалоги…», представлена история о двух благочестивых женах, которые, к сожалению, не могли обуздать свои языки. Они не сделали этого даже и после того, как были обличены и наставлены «человеком Божьим», предупредившем их, что если не исправятся, то он отлучит их от Церкви. Вскоре остроязычные женщины умерли и были погребены в пределах местного храма. Когда в храме совершалась Евхаристия, и диакон, в определенное время, согласно традиции, указывал лишённым общения покинуть собрание верных, бывшая кормилица умерших жен видела, как они, вдруг, поднимались из гробов и удалялись вон. Когда она сообщила об этих видениях «человеку Божьему», тот вручил ей просфору и велел принести её Господу. После того, как она выполнила распоряжение святого, усопшие больше не «поднимались» из гробов и не удалялись из церкви. Из сказанного следует, что каким-то таинственным образом душам женщин становилось известным возглашение диакона, однако каким, святитель Григорий не объясняет.

Свидетельств подобного рода известно немало, однако, следует помнить, что не всё, о чём в них сообщается, можно понимать буквально: в них много загадочного и символического.

Кроме того, доверять можно не всяким свидетельствам. Например, далеко не всякое «явление» «родственника» во сне есть действительное явление родственника. Скажем, под видом родственных душ спящему могут являться лукавые духи. С другой стороны, «явление почившего родственника» может быть естественным результатом напряженных воспоминаний или переживаний о нём. Правильным действием в случае «явления» усопшего ближнего будет — усилить молитву как о себе, так и о ближнем, чей образ был явлен во сне.

В народе день рождения умершего человека принято отмечать особым образом. Православные христиане читают молитвы, надеясь отвести вечныя муки и приблизить родственника к небесам. Люди подвержены смерти, с этим ничего не поделаешь. Остается лишь поминать усопших правильно, и в этом благочестивом деле поможет церковь.

В православной вере умершего человека принято вспоминать в строго определенный день. Традиция предписывает: помяни усопшего, почти его душу молитвой. И в какой же момент времени необходимо поминать усопшего? Вот перечень допустимых дней:

 • момент похорон;
 • девятый день кончины человека;
 • сороковой день после того, как человеку было суждено умереть;
 • годовщина смерти;
 • день рождения умершего.
Видео (кликните для воспроизведения).

Случаи, когда момент кончины умершего человека и день его рождения совпадают, крайне редки. Бывает и так, что день рождения умерших выпадает на канун поминок. Когда поминать умершего в этом случае, и какая молитва должна быть прочитана? Отметим, что молитвой можно почтить память усопшего человека в любое время.

Православные каноны также предполагают наличие трех дат рождения вашего родственника:

 1. Дата появления усопшего на свет.
 2. Крещение.
 3. Дата, когда усопший покинул мир живых.

Об умерших людях надлежит заботиться с помощью литургии и милостыни, а также молитвами. Божественная литургия считается для умершего оптимальным вариантом. Не повредит усопшему и милостыня — действие, под которым подразумевается любая помощь нуждающемуся человеку. Что же касается молитвы, то она приводит к спасению души усопших людей.

Николай Успенский утверждает, что Бог помилует всякую душу, за которую регулярно возносятся молитвы. Если день рождения умершего приходится на субботу, можно заказать заупокойную службу. Есть также день общего поминовения — родительская суббота. Вообще, усопшие поминаются в следующие субботы:

 1. Родительские.
 2. Троицкая.
 3. Мясопустная.
 4. Димитриевская.

Наши предки устраивали службы по умершему человеку на девятый и сороковой день, но этим поминовение не ограничивалось. В дни рождения поминать усопшего тоже не возбраняется. Домашняя молитва — хорошее дополнение к общим богослужениям.

Миряне используют на дне рождения умершего помянник, можно читать и псалтирь — это один из древнейших обычаев. Помните, что ныне и присно Господь един, и просить помилования усопших — благо.

Икона «Неделя о Страшном Суде»

Дата рождения близких вам людей вполне может стать поводом для чтения поминальных молитв — современная церковь это допускает. Молитва и поход на кладбище в такой день — благие дела. Милостыня позволит умершим приблизиться к Богу, так что помогайте людям. Придется кстати и грамотно подобранная молитва.

Многие думают, что усопших в их день рождения необходимо поминать спиртными напитками, забывая при этом о молитве. Поверьте, родной человек за это вас бы не поблагодарил. Одно дело — молитва об усопшем, другое — примитивная пьянка. Помните, что усопший должен придти к Богу, и алкоголь этот процесс никак не ускорит.

Допустим, человек умер, и вы хотите сказать ему последнее «прости». Служители церкви советуют больше внимания уделять молитвам и всячески избегать могильных посиделок. Человеку ваш алкоголь не поможет, а вот страдания душе усопшего причинит. Если в памятный день вы беспокоитесь об усопшем, оставьте на его могиле:

 • цветы (искусственные либо сухие);
 • лампадку (или свечку);
 • ценимый человеком при жизни предмет.

Своим рождением усопший порадовал близких, об этом не стоит забывать. Вашими молитвами будет устлан его путь к Господу. В молитве содержится самое сокровенное — то, что стоит высказать на исходе дня. А вот плакать в памятный день не нужно. Подобные действия усопшим не помогают, они лишь притягивают людей к земле. Оплакивание усопшей (или усопшего) нарушает покой человеческой души. Умершие люди должны спокойно принимать свою участь, а не переживать из-за ваших грустных молитв. Пусть усопший отдохнет от дел и возрадуется жизни вечной.

Не обязательно читать молитву самому — духом ныне богаты и священники. Поминальная панихида принесет умершему успокоение, возвысит его в памятный день. На могиле об усопшем человеке вполне может помолиться местный батюшка. После молитвы можно остаться на кладбище и пообщаться с душой усопшего. Вот о чем можно рассказать людям, которые умерли:

 • новости из мира живых;
 • проблемы, постигшие родственников;
 • ваши переживания;
 • размышления о завтрашнем дне.

Молитва устанавливает незримую связь с усопшим родственником. Усопшие нуждаются в нашем участии, поэтому возносите молитвы Господу почаще. Заботясь о родных людях, помогая им установить контакт со Святым Духом, вы оказываете им неоценимую помощь.

Души усопших после смерти пребывают в раю либо аду — всё зависит от их земного пути. Чем больше грехов у усопшего, тем выше вероятность неудачного поворота событий. Настанет день, когда Всевышний определит судьбу вашего родственника. Местонахождение души вашего брата, отца и сына будет зависеть от накопившихся грехов и действий родственников в земном мире. Ключевая роль здесь отводится молитвам.

Чтобы с гарантией спасти усопшего, нужно совершить молитвенный подвиг. Молитвами тут дело не ограничивается, да и продолжительность ваших действий составляет не один день. Помимо чтения молитв, совершайте следующие действия:

 1. Усмиряйте своё лицемерие.
 2. Проявляйте милосердие (это здорово помогает усопшим).
 3. Утешайте скорбящих.
 4. Прощайте врагов.
 5. Причащайтесь, вспоминайте добрым словом усопшего.
 6. Раздавайте милостыню.

Существуют разные заупокойные молитвы — их текст зависит от времени чтения. Одна молитва читается до 40-дневного срока, другая — после. Существуют молитвы по усопшим, именуемые акафистами — их читают в девятидневный срок. Если же исполнился год со дня смерти, можно прочесть молитву из тропаря. Приведем самые распространенные примеры молитв об усопших родственниках.

Молитва об усопшем до 40 дней:

»зменить шрифт
Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго новопреставленного раба Твоего (или рабы Твоей), имярек, и яко благ и человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, возставляя его во святое второе пришествие Твое в причастие вечных Твоих благ, ихже ради в Тя Единаго верова, истиннаго Бога и Человеколюбца. Яко Ты еси воскресение и живот, и покой рабу Твоему, имярек, Христе Боже наш. И Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков, аминь.

Молитва об усопшем после 40 дней:

»зменить шрифт
Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имя), и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи, и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящым Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповеда.

Молитва об усопшем через год после смерти:

Глубиною мудрости человеколюбно вся строяй и полезная всем подаваяй, Едине Содетелю, упокой, Господи, душу раба Твоего (или: душу рабы Твоея; о многих же: души раб Твоих), на Тя бо упование возложи (или о многих: возложиша), Творца и Зиждителя и Бога нашего. Слава, и ныне: Тебе и Стену и Пристанище имамы, и Молитвенницу благоприятну к Богу, Егоже родила еси, Богородице безневестная, верных спасение

Доброй молитвой можно помочь и усопшему мужу. Только учтите, что молитва длинная, в идеале ее стоит выучить наизусть или записать на листочек. Обращать слова молитвы необходимо к Иисусу — усопшие мужья находятся под его покровительством. Ниже приведен текст.

Молитва об усопшем муже:

Случается и так, что мужчина теряет супругу — какой молитве отдать предпочтение в этом случае? Помянуть усопшую можно, опять же обратившись к Спасителю. Молитва чем-то напоминает предыдущий вариант. Приводим текст.

Молитва об усопшей жене:

Однажды наши родители умирают, и об усопшем предке нужно побеспокоиться. Какими молитвами здесь можно воспользоваться? Есть молитва для матери, а есть текст, предназначенный исключительно для отца. Усопший получит помощь в том случае, если вы ничего не перепутаете. Молитву для матери нужно читать так:

Молитва об усопшей матери:

А вот молитва для умершего отца:

Самое страшное, если человек вынужден обращаться к молитвам, предназначенным для умерших детей. В своих молитвах вы можете просить у небесных покровителей заступничества за сына либо дочь. Тексты будут отличаться.

Молитва об умершем сыне:

А вот молитва для усопшей дочери:

Как видите, решений много, и в них нужно хорошо разбираться. Если вы что-то поняли не до конца, обратитесь к местному священнику — он всегда укажет правильный путь. Берегите своих близких.

От всего сердца предлагаем Вам послушать слова Преподобного Паисия Святогорца о жизни после смерти и о поминовении усопших, уверены, здесь вы найдете ответы на свои вопросы:

Собрание ответов старца Паисия о жизни после смерти и о молитвах усопшим

Хотелось бы узнать, поминают ли по православным традициям умершего человека в день его рождения? Какие правила, и что на

В третий, девятый и сороковой дни, а также в годовщину смерти надо заказать в церкви обедню об упокоении усопшего. Дома в эти дни собираются за трапезой его родные и близкие, чтобы в совместной молитве за него просить у Господа оставления грехов и упокоения души его во Царствии Небесном. Хорошо также послать пожертвование монастырям, чтобы там молились вечно об упокоении души усопшего.

Следует поминать усопших и в дни их земного рождения, в дни их именин (день памяти святого, имя которого они носили) . В дни их памяти надо заказать в церкви обедню об их упокоении, панихиду, помолиться за них дома, помянуть их за своей трапезой.

В России принято отмечать важные даты — при жизни это дни рождения, а после смерти — вспоминать и день ухода. Особенно важна эта дата для христиан. Ведь они верят в воскресение и последующую вечную жизнь с Богом. Поэтому существование души не имеет окончания для верующих. Как же достойно, по христиански, помянуть усопшего в годовщину смерти?

В православии принято поминать усопших, был такой обряд и у древних славян. Совершается он в сам день похорон, затем спустя 9, 40 дней. В годовщину смерти тоже принято собираться за особой трапезой. Как помянуть усопшего, если он был христианином? Самое главное — конечно, молитва. Также необходимо воздержаться от обильных возлияний, а лучше вообще от спиртного. Ни в коем случае торжественные поминки не должны превратиться в буйное веселье. Это весьма далеко от христианских традиций.

Помимо частной молитвы, на годовщину смерти в церкви заказывают:

 • особое поминание во время Литургии — утреннее богослужение, во время которого из освященного хлеба вынимают частички за усопших. Принято заказывать так называемый «сорокоуст» — поминать будут на сорока службах;
 • панихиду — служится обычно по субботам, но можно договориться со священником на другой день. Можно приходить на панихиду еженедельно, но годовщина — особо важный день;
 • лития — еще один вид заупокойной службы, она несколько короче панихиды. Служится в любое время, для ее совершения можно привезти священника на кладбище.

Обязательно на любом этом поминовении должны молиться сами члены семьи, друзья покойного. Ведь батюшка не может вложить те чувства и эмоции, которые испытывают близкие. Он выступает как исполнитель обряда. Конечно, его молитва имеет силу, но нельзя вся передоверять другим. Ведь речь идет о посмертной участи родного человека.

Но и это не все, что заказывают в церкви. На годовщину смерти уместна Псалтырь. Обычно ее заказывают в монастырях, делается это на длительный срок. В зависимости от пожертвования на месяц, на полгода или на целый год. Опять же — обязательно самим вспоминать умершего каждый день. Для этого в утреннем правиле есть особые краткие молитвы.

В церковных лавках продаются специальные книжечки, куда можно вписать всех, кого необходимо поминать. Эту книжку можно брать в храм, чтобы при подаче записок никого не забыть. Когда дьякон или священник будут читать записки, обязательно самим молиться.

Существуют как частные поминки, так и специальные церковные праздники, когда принято ехать на кладбища. Это так называемый «родительский день», отмечается он несколько раз. В эти дни тоже надо поминать умерших, независимо от того, когда они отошли в мир иной.
 • 2-й вторник после Пасхи — переходящий день. В некоторых российских регионах есть традиция посещать могилы прямо в день Христова Воскресения, хотя официально это не одобряется — настолько Пасха светлый день, считается, что в этот день мертвых нет.

Пусть даже это не годовщина смерти, радостные слова «Христос Воскресе!» должны услышать все усопшие. Название у памятного дня соответствующее — Радоница. Для всех есть надежда на вечность с Богом, поэтому день этот предназначен для совместной радости — в небесах и на земле. На могилках принято совершать трапезу, приносить крашеные яйца, блины, остатки трапезы раздавать бедным.

Поминают всех усопших также в другие дни:

 • Троицкая суббота — субботний день перед Пятидесятницей;
 • Мясопустная суббота — перед началом Великого Поста;
 • Субботы во время Великого Поста — 2-я, 3-я, 4-я.

Умерший человек все равно остается членом вселенской церкви, поэтому заказывать поминальные службы можно постоянно.

Достойная кончина — это венец жизни верующего. В ежедневных молитвах есть прошения, чтобы Бог сподобил непостыдной смерти. Православные стремятся исповедоваться и причаститься перед встречей с Создателем. Существуют особые обряды, которые совершаются над умирающим. После смерти они уже не повторяются.

Чтобы годовщина смерти была отмечена достойно, начать поминовение необходимо в храме. Это может быть присутствие на Литургии, затем на панихиде, либо просто заранее заказанная лития. После этого проехать на кладбище, там совершить гражданскую панихиду, либо прочесть 17 кафизму. После этого совершить трапезу, вспомнить покойного, совершить уборку на могиле. Пить водку, тем более лить ее на могилу — не православный обычай, который ничем не поможет умершему!

На могилы лучше приносить живые цветы, это соответствует христианским традициям. В храмах никогда не бывает искусственной зелени, ведь у Бога нет мертвых. Одно время церковь даже пыталась запретить традицию украшать гробы венками с надписями, но победить ее оказалось непросто. Такой обычай вызван не столько жадностью или язычеством, сколько направлен против вандализма, который, к сожалению, часто встречается на российских кладбищах.

А вот воздержаться от выпивки можно и нужно. Боль от потери велика, но надо найти другие способы справиться с ней. Вряд ли усопшего обрадует подобное поведение. Лучше деньги не тратить на горячительное, а раздать их нищим на помин души.

Поминать в годовщину смерти можно и дома. Бывает, что выехать на кладбище невозможно в силу разных обстоятельств. Тогда необходимо пригласить всех, кто захочет участвовать, подготовить особую трапезу. Обычаи ставить прибор для покойника, занавешивать зеркала не являются православными.

Перед тем, как сесть за стол, необходимо помолиться. Один из родственников должен прочесть 17 кафизму, либо чин панихиды. Во время молитвы возжигаются свечи. Затем можно приступать к трапезе. Она должна пройти достойно, разговоры должны быть приличными, шутки и смех неуместны.

Языческие трапезы по покойным проводились с большой помпой. Считалось, что чем дороже и пышней будет поминальный пир, тем лучше будет за гробом новопреставленному. Тризны сопровождались не только обильными возлияниями, но и танцами, песнями, соревнованиями. Смысл христианских похорон и поминок совсем иной. Они должны поддерживать молитвенную память о человеке, который даже не считается мертвым, а перешедшим в иной мир.

К столу подаются особые блюда. Обязательно в их число входит кутья. Это пшеничная каша, которую иногда заменяют рисовой. Но главная ее особенность — она готовится сладкой, заправляется изюмом, другими сухофруктами, медом. Желательно эту пищу освятить во время службы. Сладость символизирует радость, которая ждет праведников на небесах.

 • Также традиционным поминальным кушаньем являются блины, которые принято запивать киселем.
 • Сервировка стола должна быть обычной. Можно поставить на стол свежие еловые ветви, края скатерти украсить черными кружевами.
 • Каждая смена блюд должна сопровождаться молитвой: «Упокой, Господи, душу раба Твоего (имя)». Помолиться следует и после трапезы. А вот благодарить хозяев за поминальную трапезу не принято.

Когда прочитаны все необходимые молитвы, кто-то может прочесть и стихи на годовщину смерти. Никаких церковных запретов на этот счет нет. Стихи должны напоминать о достоинствах усопшего, о его духовных качествах. Конечно, у всех есть недостатки, но христиане уповают на милость Божию, стараются не вспоминать о них, а молиться о том, чтобы грехи были прощены.

Год со дня смерти принято отмечать не только в Росси. Поминают усопших также в азиатских странах. В Японии, Вьетнаме, Корее и Китае существуют собственные традиции. Последователи иудаизма поминают умерших родителей, братьев, детей. Правда, дата годовщины у них не совпадает с общепринятым календарем. Во время поминок принято поститься, мясо и вино под запретом.

Какие молитвы в годовщину смерти читаются дома, чтобы поминать покойного? Лучше всего подходит Псалтирь, устав чтения указан в каждом православном издании. Между псалмами идут в таком случае особые молитвы, где упоминаются имена усопших. Это самый лучший вариант. Можно читать и акафисты, но Псалмы написаны намного раньше. Также все христианские церкви признают их богодухновенность.

Существуют случаи, когда Церковный устав запрещает поминать покойных за Литургией, заказывать за них панихиды, проводить отпевание. Это распространяется на тех, кто был крещен, но не ходил регулярно в храм, то есть не был воцерковлен. Воцерковленным считается человек, который принимает участие в исповеди и Причастии, все остальные считаются «захожанами».

Правда, на практике часто от этого правила делаются отступления. Тут все зависит от правящего архиерея. В любом случае, необходимо уточнить этот вопрос у духовенства.

Также однозначно запрещено от лица Церкви поминать тех, кто свел счеты с жизнью добровольно. Если человек погиб на войне, защищая других, это не считается самоубийством. Вообще смерть на войне — одна из самых почетных. А вот смерть от передозировки наркотиков — это вид самоубийства.

Однако святые отцы учат надеяться на милость Божию. За таких людей разрешается молиться келейно, даже существует особый акафист за самоубийц, составленный в прошлом столетии. Также можно добавить что-то от себя, но слишком усердствовать тоже не стоит. Нам неведомы все духовные законы, подобные молитвы могут окончиться расстройством психики для того, кто хочет сделать доброе дело.

Когда человек окончил земной путь, ему не нужны ни пышные похороны, ни дорогой гроб или мраморный памятник. Молитва — вот главная помощь, которую мы можем оказать своим усопшим близким. Это не просто дань традиции, а спасительная нить, которая может довести человека до Царства Божия. Особенно важно молиться в первые дни, когда душа проходит мытарства. Но и после того, как прошел год или два, делать это необходимо.

Как правильно поминать усопших

Видео (кликните для воспроизведения).

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here