Молитва за родителей за упокой

Самое детальное описание: молитва за родителей за упокой специально для посетителей нашего ресурса.

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с роди́вшим и воспита́вшим мя́ роди́телем мои́м (и́мя), ду́шу же его́, я́ко отше́дшую к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъя́т бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от него́ ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пшаго незабве́ннаго для мене́ раба́ Твоего́ роди́теля моего́ (и́мя), но отпусти́ ему́ вся́ согреше́ния его́ во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная и́м в житии́ его́ зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй его́ и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усо́пшем роди́теле мое́м в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши его́ в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о ра́бе Твое́м (и́мя) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й ему́ воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научи́вшему мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение его́ о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́м о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́м испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й ему́ Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостьми в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с роди́вшей и воспита́вшей мя́ ма́терию мое́ю (и́мя), ду́шу же ея́, я́ко отше́дшую к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъята бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от нея́ ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пшую незабвенную для мене́ рабу́ Твою́, ма́терь мою́ (и́мя), но отпусти́ е́й вся́ согреше́ния ея́ во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная е́ю в житии́ ея́ зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй ю́ и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усопшей ма́тери моея́ в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши ю́ в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о ра́бе Твое́й Твое́й (и́мя) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й е́й воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научившей мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение ея́ о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя е́ю о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, е́ю испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й е́й Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостями в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с родившими и воспитавшими мя́ роди́телями мои́ми (имена́ и́х), души́ же и́х, я́ко отшедшие к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъяты бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от ни́х ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пших незабвенных для мене́ ра́б Твои́х, роди́телей мои́х (имена́), но отпусти́ и́м вся́ согреше́ния и́х во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная и́ми в житии́ и́х зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй и́х и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усо́пших роди́телях мои́х в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши и́х в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о раба́х Твои́х (имена́) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й и́м воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научившим мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение и́х о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́ми о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́ми испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й и́м Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостями в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бо́же, прие́мый же́ртву Авраа́млю и призре́в на всесожже́ние, явле́й А́нну проро́чицу Самуи́ла роди́ти, приими́ до́брая роди́теля, отца́ и ма́терь, помяни́, Го́споди, дре́внее ма́тере моея́: помяни́, Го́споди, вскормле́ние, помяни́, Го́споди, сле́зы, помяни́, Го́споди, воздыха́ние, помяни́, Го́споди, я́ко не восхоте́ста разлучи́тися от мене́, и се разлучи́стася от мене́ в ве́це сем. Но за дое́ние и вскормле́ние, и за сле́зы и воздыха́ние, и за разлуче́ние, е́же от мене́, ра́дости ве́чныя сподо́би я. Не сведи́ их, Го́споди, от ско́рби в ско́рбь, от печа́ли в печа́ль, от се́тования в се́тование. Но за же́ртву рожде́ния и принесе́ния к Тебе́, Го́споди, мене́, недосто́йнаго раба́ Твоего́ (имярек) Ца́рствия Небе́снаго сподо́би я. Я́ко благослови́ся и просла́вися пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

По смерти наших родных, близких и друзей, отношения с ними не прекращаются. Прерывается лишь видимое общение, ведь в Царствие Христовом нет смерти. Она есть лишь незримый переход из жития временного, земного, в жизнь вечную.

Молитва об упокоении души умершего — это продолжение нашей незримой связи. Православные христиане верят, что Милосердный Господь дарует по молитвам прощение их душам.

Пока человек жив, он в любое время может покаяться во грехах и получить прощение от Бога. Но после смерти у души уже нет возможности испросить прощения и ходатайствовать за себя. И на помощь с молитвами о них к Творцу приходим мы, живые люди.

По смерти человека место пребывания его новопреставленной души зависит от того, как усопший проводил земную жизнь, верил ли во Христа, соблюдал ли Его заповеди. Поэтому усердно молясь об умерших людях мы, живые, можем совершить для них единственное и долгожданное благо — жизнь вечную во Царствие Небесном.

Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Ты — сирых хранитель, скорбящих прибежище и плачущих утешитель. Прибегаю к Тебе аз, сирый, стеня и. плача, и молюся Тебе: услыши моление мое и не отврати лица Твоего от воздыханий сердца моего и от слез очей моих.

Молюся Тебе, милосердый Господи, утоли скорбь мою о разлучении с родившим и воспитавшим мя, родителем моим (имя); душу же его, яко отшедшую к Тебе с истинною верою в Тя и твердою надеждою на Твое человеколюбие и милость, приими в Царство Твое Небесное.

Преклоняюсь пред Твоею святою волею, еюже отъят бысть у мене, и прошу Тя, не отыми точию от него милости и благосердия Твоего. Вем, Господи, яко Ты, Судия мира сего, грехи и нечестия отцев наказуеши в детях, внуках и правнуках даже до третьяго и четвертаго рода: но и милуеши отцев за молитвы и добродетели чад их, внуков и правнуков.

С сокрушением и умилением сердца молю Тя, милостивый Судие,, не наказуй вечным наказанием усопшаго незабвеннаго для мене раба Твоего, родителя моего (имя), но отпусти ему вся согрешения его вольная и невольная, словом и делом, ведением и неведением сотворенная им в житии его зде на земле, и по милосердию и человеколюбию Твоему, молитв ради Пречистыя Богородицы и всех святых, помилуй его и вечныя муки избави.

Ты, милосердый Отче отцев и чад! даруй мне, во вся дни жизни моея, до последняго издыхания моего, не преставати памятовати о усопшем родителе моем в молитвах своих, и умоляти Тя, праведнаго Судию, да вчиниши его в месте светле, в месте прохладне и в месте покойне, со всеми святыми, отнюду же отбеже всяка болезнь, печаль и воздыхание. Милостиве Господи!

Приими днесь о рабе Твоем (имя), теплую молитву мою сию и воздай ему воздаянием Твоим за труды и попечения воспитания моего в вере и христианском благочестии, яко научившему мя первее всего ведети Тя, Своего Господа, в благоговении молитися Тебе, на Тебе единаго уповати в бедах, скорбех и болезнех и хранити заповеди Твоя;

За благопопечение его о моем духовном преуспеянии, за тепле приносимыя им о мне моления пред Тобою и за все дары, им испрошенные мне от Тебе, воздай ему Своею милостию, Своими небесными благами и радостями в вечном царствии Твоем.

Ты бо еси Бог милостей и щедрот и человеколюбия, Ты покой и радость верных рабов Твоих, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Читается со дня смерти 40 дней и перед годовщиной за 40 дней до дня смерти ежедневно.

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде живота вечнаго преставльшагося* раба Твоего, брата нашего (имя), и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящим Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троице и Троицу во Единстве православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру, яже в Тя, вместо дел вмени, и со святыми Твоими, яко Щедр, упокой: несть бо человек, иже поживет и не согрешит, но Ты Един еси кроме всякаго греха и правда Твоя правда во веки, и Ты еси Един Бог милости и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Боже духов и всякия плоти, смерть поправый и диавола упразднивый, и живот миру Твоему даровавый! Сам, Господи, упокой души усопших раб Твоих: святейших патриархов, преосвященных митрополитов, архиепископов и епископов, во священническом, церковном и монашеском чине Тебе послуживших; создателей святаго храма сего, православных праотец, отец, братий и сестер, зде и повсюду лежащих; вождей и воинов за веру и отечество живот свой положивших, верных, убиенных е междоусобной брани, утонувших, сгоревших, на мразе замерзших, растерзанных зверьми, без покаяния внезапно скончавшихся и не успевших примириться с Церковью и со своими враги; в изступлении ума самоубиенных, тех, о коих заповедали и просили ны молитися, о коих несть кому молитися и верных, погребения христианскаго лишенных (имя) в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, отнюдуже отбеже болезнь, печаль и воздыхание. Всякое согрешение, содеянное ими словом или делом или помышлением, яко благий Человеколюбец Бог прости, яко несть человек, иже жив будет и не согрешит. Ты бо еси един кроме греха, правда Твоя — правда во веки, и слово Твое — истина.

Яко Ты еси Воскресение, и Живот и Покой усопших раб Твоих (имя), Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем со безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго новопреставленного раба Твоего (или рабы Твоей), (имя), и яко благ и человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, возставляя его во святое второе пришествие Твое в причастие вечных Твоих благ, ихже ради в Тя Единаго верова, истиннаго Бога и Человеколюбца. Яко Ты еси воскресение и живот, и покой рабу Твоему, (имя), Христе Боже наш. И Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков, аминь.

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их), и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.

Мало кто из усопших сподобился перед смертью совершения исповеди и святого Причастия, много кто умирает неожиданно, а кого-то настигает насильственная смерть.

Покойный особо нуждается в молитвенной поддержке в 40 дней по смерти. Именно в это время решается его участь в мире ином, «размещение» в аду или в райских селениях.

Родственники и близкие люди обязаны ради доброй памяти покойного совершить молитвенный подвиг:

 • творить милосердные дела и поступки;
 • прощать недоброжелателей;
 • усмирять личное лицемерие;
 • регулярно каяться во грехах и принимать Причастие;
 • утешать скорбящих;
 • раздавать милостыню нуждающимся.

Поминовение в 3 день по смерти совершается в память Воскресения Христова. 2 дня душа присутствует на земле. Ее постоянно сопровождает ангел. Она посещает дорогие ей при жизни места, «навещает» любимых людей.

Важно! На 3 сутки душа возносится для поклонения Творцу. Именно в этот день мольбы о ее упокоении и прощении грехов являются особо своевременным событием.

С 3 по 6 день душа в сопровождении ангела лицезреет красоты райских селений. Постепенно забывается скорбь, которая ощущалась при расставании с телом. Грешная же душа скорбит и укоряет себя о беспечности земного жития.

В 9 день Всевышний вновь повелевает душе явиться к Нему. Поминальная служба в этот день сотворяется в память девяти ангельских чинов. Именно они ходатайствуют о спасении и милости к новопреставленному.

Далее ангелы отводят душу в ад, где она зрит муки грешников.

На 40 день душа вновь возносится ко Христу для разрешения своей участи — Всевышний определяет место ее нахождения до Своего Второго Пришествия на землю и Страшного Судилища. Именно в этот момент мольба и поминовение считаются особо благовременными ради водворения упокоившейся души в раю со святыми.

Именно 40-й день знаменателен в истории Церкви:

 • пророк Моисей беседовал с Творцом на горе Синай и получил скрижали Закона после 40-дневного поста;
 • израильтяне после 40-летнего путешествия достигли Иудеи;
 • Спаситель вознесся на 40 день по Воскресению.

Поминовение усопших в годовщину смерти обусловлено литургическим циклом — годовым кругом. По его окончании все церковные события вновь повторяются. А годовщина упокоения человека — это его день рождения в вечность.

Православная церковь хранит немало примеров того, как усопшие ожидают молитв о них от живых людей: они приходят нам в сонных видениях, совершают некие знамения, указывающие на нужду в молитвенном поминовении.

Христианская любовь вечна, а умершие не мертвы, но живы и любят нас, ведь душа человеческая бессмертна. Мало кто из праведников направляется в райские обители и наслаждается радостью общения с Отцом Небесным. Именно поэтому так важна молитва об упокоении души умершего.

Важно! Не менее действенным поминовением усопших считается принесение Бескровной Жертвы за них во время божественной Литургии.

Между родителями и детьми всегда имеет некая духовная связь и молитвы их друг за друга чрезвычайно сильны. Господь дает детей, но связь, которая устанавливается между этими тремя людьми очень сильна. Малыши с рождения находятся под защитой и заботой их отцов, а когда вырастают становятся опорой для постаревших мамы и папы.

Очень важно уважать их и заботиться так же, как и они заботились о своих малышах. Важно не только физически помогать им, но и духовно, прося Господа и святых об их здравии.

Жизнь циклична: дети рождаются, вырастают, создают собственные семьи и рожают малышей. Русский классик когда-то поднял проблему поколений, указав на частую непримиримость отцов и детей, на недопонимание между ними.

Несмотря на актуальность этого (ведь эти конфликты никогда не перестают) христиане должны уметь находить точки соприкосновения и выход из конфликтных ситуаций. Младшее поколение должно уважать старшее в независимости от поведения старших и их решений. Безусловно, иногда отцы поступают неправильно, ведь каждый человек грешен и людям свойственно принимать неправильные решения. Но потомки должны почитать их в независимости от этого.

Прошение за маму и папу, за их здоровье важна не только потому, что это прошение Господа об их благополучии, но и потому что оно размягчает сердца детей. Если есть обида или непрощение, то молитва за предков помогает справиться с этими негативными чувствами.

Христос сказал: «Молитесь за врагов ваших». Мамы, конечно, не враги, но принцип такой же — просьба Господа за них смягчает сердца молящегося. В любом случае, это забота о старшем поколении и проявление любви.

Не всегда сыновья могут быть рядом со своими мамами, но просить за их здравие можно всегда, для этого не важны расстояния.

Совет! Лучше всего читать прошение за здравие, а также вспоминать во время него бабушек и дедушек.

Помимо этого, следует также:

 • навещать их регулярно;
 • интересоваться их мнением и спрашивать совета;
 • помогать по хозяйству;
 • оказывать помощь (материальную и моральную);
 • поддерживать и заботиться.

Важно помнить, что одной молитвы не всегда достаточно — важно проявлять свою заботу и любовь внешними действиями. Прошения за здравие читать можно в любом возрасте, но только для живых родителей.

Чаще всего об этом просят:

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Обращаюсь к тебе за здравие родителей. Смилуйся и помоги им справиться с болезнями тяжкими, да с хворями саднящими. Придай им сил для моления праведного и продли годы жизни на грешной Земле. Да будет воля твоя. Аминь.

О Пресвята́я Де́во, Мать Го́спода Вы́шнего, Скоропослу́шная Засту́пнице всех, к Тебе́ с ве́рою прибега́ющих, молю́ Тя: умоли́ Сы́на Твоего́, что́бы услы́шал Он моли́тву мою́. При́зри с высоты́ небе́сной и снизойди́ к сле́зному проше́нию моему́. Отпусти́, Го́споди, все грехи́ роди́телем мои́м, во́льныя и нево́льныя. Да́руй, Го́споди, им проще́ние Свое́ я́ко на земли́, так и на Небеси́. Удлини́ им век их на долголе́тие и укрепи́ их в здра́вии и уме́. Го́споди, как Ты лю́бишь Мать Свою́ и чтишь Отца́ Своего́. Во и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Блаженная Старица, Матрона Московская. Ты исцеляешь немощных и прославляешь верующих. Исцели родителей моих от телесных недугов, избавь от недругов и хворых потугов. Защити их от людей злобных, да от болезней греховных. О здравии молю, тебя благодарю. Да будет так. Аминь.

Чудотворец Николай, с мольбой обращаюсь к тебе. Защити моих родителей от потери здравия, от немощи и поругания. Помоги им добраться до православия верного и отринь все смуты от падения бренного. Заступись пред Господом Богом за них, и избавь от хвори родителей моих. Да будет воля твоя. Аминь.

Важно просить Господа о здоровье родителей и их благосостоянии независимо от отношений с ними или их реакции на это. Верующие дочери и сыновья должны просить Господа, даже если их родные отрицают Его существование. В таком случае будет полезно дополнительно проконсультироваться со священнослужителем по поводу стратегии поведения.

Важно! Молитву за здравие следует читать ежедневно во время утренних или вечерних чтений перед образами.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Для этого необязательно приобретать образ того, кому читается просьба, но это желательно. Во время чтений можно зажигать свечу или лампаду, самое важное — пребывать в тишине и спокойствии, а также быть сосредоточенным на словах. Можно это делать и во время посещения храма, там следует:

 • приобрести свечи;
 • заказать молебен о здравии;
 • поставить свечи перед образами Николая Чудотворца, Матроны Московской, Богородицы и Иисуса Христа;
 • прочитать перед каждым образом «Отче Наш», а затем молитву для этого святого.

Совет! После посещения храма или прочтения святого текста можно позвонить близким и поговорить с ними. Таким образом, духовная составляющая будет закреплена реальным физическим проявлением заботы.

Фото: «Святое и ценное в России» sreda.org

Всем людям, которые теряли своих родных и близких, знакома скорбь о них и тревога об их посмертной участи.

После смерти душу человека ждут воздушные мытарства и суд Христов. Во время воздушных мытарств на душу будут нападать бесы: они станут напоминать человеку его прошлые грехи и будут пытаться унести его с собой в ад. Помочь человеку во время этих страшных испытаний может усердная молитва близких сразу после его смерти.

Суд Христов, ожидающий душу после смерти, — это так называемый частный суд. А еще всех людей ожидает общий — так называемый Страшный суд, который состоится после второго пришествия Христова. Тот, кто будет оправдан и взят Христом на небо после частного суда, уже не подлежит общему суду. Однако участь того, кто был осужден частным судом, может измениться до Страшного суда по молитвам его родных и всей Церкви.

Поэтому усопшие нуждаются в наших молитвах, и поминовение их в первые же дни — самый важный долг христианина.

Сразу после смерти человека над его телом читают Последование по разлучении души от тела, а затем — псалтирь. В храме близкие должны заказать панихиды (заупокойные богослужения), которые будут совершаться до похорон.

На третий день гроб везут в храм для совершения отпевания, за которым последует погребение. После погребения родные и близкие собираются на поминальную трапезу.

В церкви не поминают самоубийц, и панихида по ним не служится.

В особых случаях (самоубийство в состоянии аффекта, приступа психического заболевания или по неосторожности) самоубийц можно отпевать, но только по благословению правящего архиерея и при наличии соответствующих медицинских заключений о состоянии умершего перед смертью.

В первые два дня после смерти душа пребывает на земле, ее сопровождают ангелы — ангел-хранитель и ангел-проводник. Она может невидимо оставаться в своем доме, рядом с близкими, может посетить места, где человек жил раньше, или те, которые он не успел увидеть при жизни.

На третий день ангелы впервые приводят душу на небеса к Богу. По пути и происходят воздушные мытарства: бесы в последний раз искушают человека, напоминают ему о старых грехах, стремясь забрать с собой в ад, ангелы же помогают ему преодолеть эти искушения.

Затем в течение шести дней, до 9-го дня после смерти, душа пребывает в раю и созерцает райские обители.

На девятый день душа снова предстает перед Богом. После 9-го дня человеку показывают ад, а на 40-й день над ним совершается суд.

Поэтому усопшего принято поминать на 9-й и 40-й дни.

Поминовение усопшего совершается на Божественной Литургии на 9-й день после смерти, а после Литургии служится панихида.

После панихиды принято посещать кладбище и читать там литию об усопших. Затем можно снова совершить поминальную трапезу в кругу семьи.

Точно такое же поминовение совершается на 40-й день, только, по народному обычаю, в этот день на поминальную трапезу приглашают посторонних людей.

Чтобы заказать поминовение в церкви, нужно накануне или в этот же день заранее, до начала Литургии, подать заказную записку в храме об упокоении усопшего.

Часто возникает ситуация, когда устроить поминальную трапезу ровно на 40-й день невозможно. Ее можно устроить в другой день, позже или даже раньше.

Однако поминовение на Литургии, на панихиде и на кладбище переносить нельзя.

40-й день — решающий для посмертной участи человека, поэтому церковное поминовение нужно совершить точно в этот день.

В первые 40 дней после смерти, кроме особого поминовения на 9-й и 40-й дни, в храме должен совершаться сорокоуст, то есть поминовение в течение 40 литургий. Его нужно заказать сразу после смерти усопшего. Дома по усопшему читается псалтирь.

Сорокоуст можно заказать сразу в нескольких храмах, а псалтирь читать по соглашению — чтобы одновременно ее читали несколько родных и близких усопшего.

По истечении 40-дневного срока усопшие близкие поминаются несколько раз в год:

 • в годовщину смерти
 • на Радоницу (вторник второй седмицы после Пасхи)
 • в родительские субботы (суббота перед Масленицей (мясопустная); вторая, третья и четвертая субботы Великого поста; суббота накануне праздника Пятидесятницы)

Для поминовения погибших воинов предназначены Дмитриевская суббота (суббота перед 8 ноября — днем памяти великомученика Димитрия Солунского) и 9 мая.

В эти дни нужно заказать поминовение на Литургии, панихиду, посетить могилу близкого и прочесть литию.

 • написать заказную записку для поминовения на Литургии,
 • заказать панихиду и
 • прочесть литию на кладбище.

Также принято устраивать поминальную трапезу для семьи и близких знакомых.

Помимо дней особого поминовения, об усопших каждый день молятся дома. Молитвы об упокоении входят в утреннее молитвенное правило.

В дополнение к обычным молитвам об усопших можно читать особые молитвы:

В домашней молитве можно поминать самоубийц, несмотря на то, что на богослужениях в церкви они не поминаются.

Неверующих, иноверных или некрещеных родственников
на Литургии поминать нельзя.

Однако дома об их упокоении молиться можно: либо своими словами, либо читать молитву святому мученику Уару.

Также существуют молитвы женщин, совершивших аборты, о загубленных во утробе своей душах.

Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Ты сирых хранитель, скорбящих прибежище и плачущих утешитель.

Прибегаю к тебе аз, сирый, стеня и плача, и молюся Тебе: услыши моление мое и не отврати лица Твоего от воздыханий сердца моего и от слез очей моих. Молюся Тебе, милосердый Господи, утоли скорбь мою о разлучении с родившим и воспитавшим (родившей и воспитавшей) мя родителем моим (материю моею), (имя) (или: с родившими и воспитавшими мя родителями моими, имена их) – , душу же его (или: ея, или: их), яко отшедшую (или: отшедшие) к Тебе с истинною верою в Тя и с твердою надеждою на Твое человеколюбие и милость, приими в Царство Твое Небесное.

Преклоняюсь пред Твоею святою волею, еюже отъят (или: отъята, или: отъяты) бысть у мене, и прошу Тя, не отыми точию от него (или: от нея, или: от них) милости и благосердия Твоего. Вем, Господи, яко Ты Судия мира сего, грехи и нечестия отцев наказуеши в детях, внуках и правнуках даже до третьяго и четвертого рода: но и милуеши отцев за молитвы и добродетели чад их, внуков и правнуков. С сокрушением и умилением сердца молю Тя, милостивый Судие, не наказуй вечным наказанием усопшаго незабвеннаго (усопшую незабвенную) для мене раба Твоего (рабу Твою), родителя моего (матерь мою) (имя), но отпусти ему (ей) вся согрешения его (ея) вольная и невольная, словом и делом, ведением и неведением сотворенная им (ею) в житии его (ея) зде на земле, и по милосердию и человеколюбию Твоему, молитв ради Пречистыя Богородицы и всех святых, помилуй его (ю) и вечныя муки избави.

Ты, милосердый Отче отцев и чад! Даруй мне, во вся дни жизни моея, до последняго издыхания моего, не преставати памятовати о усопшем родителе моем (усопшей матери моея) в молитвах своих, и умоляти Тя, праведнаго Судию, да вчиниши его (ю) в месте светле, в месте прохладне и в месте покойне, со всеми святыми, отнюду же отбеже всяка болезнь, печаль и воздыхание.

Милостиве Господи! Приими днесь о рабе Твоем (Твоей) (имя) теплую молитву мою сию и воздай ему (ей) воздаянием Твоим за труды и попечения воспитания моего в вере и христианском благочестии, яко научившему (научившей) мя первее всего ведети Тя, своего Господа, в благоговении молитися Тебе, на Тебе Единаго уповати в бедах, скорбех и болезнех и хранити заповеди Твоя; за благопопечение его (ея) о моем духовном преуспеянии, за тепле приносимыя им (ею) о мне моления пред Тобою и за все дары, им (ею) испрошенные мне от Тебе, воздай ему (ей) Своею милостию, Своими небесными благами и радостями в вечном Царствии Твоем.

Ты бо еси Бог милостей и щедрот и человеколюбия, Ты покой и радость верных рабов Твоих, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Заповеди Божьи являются жизненным правилом для верующего человека. Соблюдая их, человек получает надежду на Небесное воздаяние. Но Пятая заповедь, которая говорит «Почитай отца твоего и матерь твою. » является своего рода исключением. Соблюдение Пятой заповеди является залогом долгой и счастливой жизни на земле.

Пятой заповедью Всевышний повелевает нам почитать своих родителей. Это значит нужно любить их, проявлять к ним почтительность. Важно помнить о том, что родителей нельзя обижать, оскорблять их своими словами и поступками. Нужно быть им настоящим помощником или помощницей во всех их делах и начинаниях. Слова Пятой заповеди говорят о том, что великим грехом является непочтение к родителям.

Слова Пятой заповеди подразумевают то, что нужно повиноваться родителям во всем. Исключением могут стать только их советы, которые противоречат другим заповедям Божьим. Обязанностью детей является забота о родителях, особенно в периоды, когда они остро в ней нуждаются. Важно заботится о родителях в старости и в болезни. Нужно постоянно возносить молитвы к Господу об их здравии и продления земной жизни. А после смерти следует молиться за прощение всех их грехов и за упокой их души, чтобы открылся им путь в Царство Божие.

Наряду с родителями Пятая заповедь подразумевает, что верующие должны почитать тех, кто по какой-либо причине заменил родителей. Это могут быть священники и духовники, которые молясь за нас, заботятся о нашем спасении. Они учат нас истинной вере и молятся за наше спасение.

Также почитать нужно и названных родителей, которые заботятся о нашей бытовой жизни и защищают нас. Также почитать нужно воспитателей и учителей, которые учат нас жизненным правилам и вкладывают в наше воспитание кусочек своей души, стремясь передать нам все доброе и полезное.

Согласно пятой заповеди, в почитании нуждаются люди старшего поколения, имеющие жизненный опыт и способные дать нам ценный совет.

В сегодняшнем ритмичном мире большинство людей очень заняты собственным бытом и работой, поэтому очень мало времени остается на то, чтобы уделить внимание своим родителям. И это неправильно, так как таким поведением человек нарушает Пятую заповедь Божью, а значит, не может рассчитывать на счастливую и долгую земную жизнь.

Очень важно молиться за своих живых родителей. Делать это лучше в православном храме. Очень эффективной является простая молитва возле образа Блаженной Матроны Московской. Вначале необходимо поставить свечи за здравие родителей, а затем низко наклонится над образом.

После чего прошептать такие слова:

После этого нужно осенить себя крестным знамением и уйти из храма. Если нет возможности посещать церковь, то возносить молитвы за живых родителей можно в домашних условиях. Но для этого нужно приобрести несколько икон и организовать красный уголок. В доме должна быть икона Спасителя и Пресвятой Богородицы. Также дополнительно нужно иметь икону того Святого, к которому вы планируете обратиться с просьбой о здравии и благополучии родителей.

Сильная молитва о живых родителях к Господу Богу звучит так:

К сожалению, нам всем приходится хоронить своих родителей. Это событие всегда наполняет болью сердце. Но при этом нужно обязательно помнить о том, что дети должны обязательно молиться за усопших родителей, чтобы даровать успокоение их душ. Молиться за усопших родителей нужно в специальные дни. Они имеют название родительских.

Текст молитвы, которая должна читаться в такие дни звучит следующим образом:

Молитва детей за своих родителей очень важна, она придаст им силы и позволит наслаждаться жизнью долгие годы. Рекомендуется возносить молитву в храме или дома, но обязательно перед образом Святого.

Особенно сильной считается молитва за здравие родителей, направленная Святому Николаю Чудотворцу.

В коротком варианте она звучит так:

Если кто-то один из родителей умер, то нужно обязательно читать молитву за упокой его души. Это нужно делать для того, чтобы, чтобы спасти душу умершего и вымолить у Бога милости на прощение всех ранее свершенных человеком прегрешений. Молитвенное прошение по усопшем родителе помогает спастись и детям, поскольку они во время молитвы настраиваются правильно. Такой настрой помогает отвлечься от ежедневной суеты, а, значит, защитится от зла. Молитва за упокой души усопшего родителя помогает принять случившееся и успокоиться. То есть, молясь, вам удастся быстрее успокоиться и вернуться к нормальному образу жизни.

Рекомендуется читать Псалтырь на протяжении первых 40 дней после смерти родителя. Это поможет получить душевное успокоение и вымолить прощение грехов для усопшего, что откроет ему путь в Царство Божье.

Дома в любое время можно молиться такими словами:

В исламе мать и отец считаются главными людьми в жизни любого человека. Аллах вручил родителям ответственность за дарование новой жизни. В процессе воспитания родители переживают всегда большие трудности, поэтому дети обязаны им и должны обязательно молиться за здравие родителей и их долголетие.

Священной обязанностью каждого мусульманина является забота о родителях при жизни. Кроме того, правоверный должен вспоминать и о усопших родителях, молясь за прощение их грехов.

Мусульманская молитва о здоровье больных для большей эффективности должна читаться на арабском языке. Основной молитвой в исламе считается намаз, именно посредством такого моления обеспечивается связь человека с Аллахом.

Для того чтобы читать молитву о здоровье больных нужно обязательно совершить омовение. Только после этого разрешается обращаться к Создателю. Как правило, молитва о здоровье включается в утренний молитвенный процесс.

Текст молитвы на русском языке звучит следующим образом:

Правоверные обязаны молиться за грехи родителей.

Но чтобы это делать, нужно обязательно соблюдать следующие правила:

 • Соблюдать ритуальную чистоту. Перед молитвой направленной на очищение от грехов нужно обязательно совершить омовение.
 • Молиться нужно в чистом месте, которое ранее ничем не было осквернено.
 • Молиться нужно только в направлении мусульманской святыни Каабы.
 • Важно быть одетым в чистую одежду, очень важно, чтобы на ней не было никаких пятен. Нельзя, чтобы на одежде имелись остатки шерсти животных. Особенно грязными животными в исламе считаются собаки и свиньи.
 • Во время молитвы душа правоверного должна быть наполнена искренностью.
 • При совершении молитвы мусульманин не должен находиться в алкогольном опьянении или быть под воздействием наркотических средств.

Самая сильная молитва покаяние на арабском языке звучит следующим образом:

Перевод на русский язык звучит следующим образом:

Такая молитва обладает огромной силой. Она является универсальной, поэтому молитвенный текст применим и для того, чтобы помолится за прощение грехов родителей.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Молитва за родителей за упокой
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here